Ocenili postępy prac na drodze w Polichnie

Mieszkańcy Polichna już niebawem będą mogli korzystać z nowej drogi wewnętrznej. Prace przy jej budowie mają się zakończyć do połowy listopada.

Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi wewnętrznej w Polichnie, w dniu 16 grudnia 2019 roku, została podpisana umowa z firmą Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią. Koszt budowanej drogi o długości 920 mb to 733 206,73 zł brutto.

Wykonawca rozpoczął prace z początkiem roku. Do tej pory położono pierwszą warstwę odsączającą z piasku, wykonano podbudowę z kruszywa twardego oraz wylano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Całość obramowana jest obrzeżem i opornikiem betonowym. Do położenia została ostatnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Zgodnie ze specyfikacją będą także wykonane pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Wczoraj, 20 kwietnia, na plac budowy przybył zastępca burmistrza Krzysztof Błoński. Wraz z sołtysem wsi Teresą Stałowską dokonali przeglądu drogi i ocenili postępy prac.

Warto nadmienić, że inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych, a gwarancja powykonawcza wynosi 6 lat.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią