Od 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Nakle nad Notecią pracuje pod zwierzchnictwem Policji

W związku z wydaniem decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej poddania Straży Miejskich i Gminnych na terenie kraju zwierzchniemu nadzorowi Policji, Wojewoda Kujawsko – Pomorski przesłał pismo do Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią polecające, aby od czwartku 2 kwietnia br., Straż Miejska w Nakle nad Notecią organizowała pracę swoich funkcjonariuszy zgodnie z wytycznymi Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Organizacja pracy, to przede wszystkim bieżąca wymiana informacji między służbami oraz wspólne patrole, których priorytetem są działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wspólne patrole policjantów i strażników miejskich polegają między innymi na sprawdzaniu i egzekwowaniu przestrzegania nowych przepisów porządkowych w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii. Funkcjonariusze kontrolują parki, skwery, place zabaw, placówki handlowe  i wszelkie inne miejsca, gdzie mogą gromadzić się osoby łamiące przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, co stanowi niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby niestosujące się do wytycznych muszą liczyć się z konsekwencjami, w tym wysokimi grzywnami.

Współpraca między Strażą Miejską a Policją zawsze istniała, natomiast w obecnej chwili jest ona bardziej sformalizowana. Nakielska Straż Miejska już od kilku tygodni  zaangażowała się do realizowania zadań związanych z trwającą epidemią. Wszystkie  patrole były kierowane właśnie do wsparcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

footo2foto3Straż Miejska w Nakle nad Notecią