Odbiór końcowy drogi w Dziewierzewie

W dniu 8 maja 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Dziewierzewo. Wykonano ok. 950 metrów bieżących drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem i zjazdami o nawierzchni asfaltowej. Prace wykonała  firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Inwestycja dofinansowana została ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Zdjęcie do Odbiór końcowy drogi w Dziewierzewie
źródło: Urząd Miejski w Kcyni