Odbiór mostów w Koziej Górze Krajeńskiej i w Orzelskim Młynie

W dniu 13 grudnia br. odbył się odbiór kolejnych  inwestycji w Gminie Mrocza: „Remontu mostu w Orzelskim Młynie, nr JNI 01026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C, km 2+220” oraz „Remontu mostu w Koziej Górze Krajeńskiej, nr JNI 01026808 w ciągu drogi gminnej nr 090157C, km 0+370” . Wykonawcą obu robót był  P.P.U.H. „HURT – TRANS KAWIKO” Władysław Szyling, z siedzibą na ul. Starodworcowej 12, 89-410 Więcbork. Prace remontowo-odtworzeniowe polegały na  naprawie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych przęseł i przyczółków, wymianie na nowe balustrad oraz montażu barier ochronnych. Ponadto zabezpieczono konstrukcje płyt mostowych masami z żywic.

Koszt robót wynosił: mostu w Koziej Górze Krajeńskiej –  56.997,36 zł brutto,  natomiast mostu w Orzelskim Młynie –  107.960,91 zł brutto. Środki w 100% pochodziły z  Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza