Odbiór prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Lubaszczu

Długo wyczekiwana elewacja na budynku Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu robi wrażenie. Jednak inwestycja poczyniona przez Powiat Nakielski to nie tylko poprawienie estetyki gmachu szkoły, ale cały szereg działań. Termomodernizacja objęła bowiem usprawnienie wentylacji, wymianę instalacji c.o. i grzejników wraz z montażem kolektora słonecznego wspomagającego instalację ogrzewania c.w.u. Zgodnie z założeniami projektu powstała także kotłownia gazowa wraz z instalacją gazową i zewnętrznym, podziemnym zbiornikiem gazu LPG. W zakresie instalacji elektrycznych wymieniono m.in. instalację odgromową oraz wykonano instalację w kotłowni.

Dzisiaj, 11 października 2019 roku, dokonano oficjalnego odbioru prac. Przedstawiciel firmy realizującej przedsięwzięcie – BYDGOSTA Sp. z o. o. – podsumował przebieg prac. Na miejscu nie zabrakło m.in. przedstawiciela z Powiatu, wicestarosty nakielskiego – Tomasza Miłowskiego oraz dyrektora szkoły – Arkadiusza Kamińskiego.

Na niniejsze prace Powiat Nakielski pozyskał niemal milion złotych (757 618,75 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej.

autor: Monika Oleś- Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią