Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2019 roku w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach  i placówkach rejonu bydgoskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego p. Józefa Ramlaua i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – pan insp. Marcin Woźniak, Przewodniczący Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – pan Jacek Brygman, Zastępca Burmistrza Żnina – pani Halina Rosiak-Kozłowska, Kierownik Referatu Strategii i Jakości Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy – pan Włodzimierz Złotnicki, Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego – pan Jerzy Gębara, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – pan prof. dr hab. Jacek Woźny, Prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – pan dr Dariusz Czakowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych – Andrzej Arndt, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego – pan Jacek Kempski, Sekretarz Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność Oświata” – pani Dagmara Iwanciw, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego – pani Mirosława Kaczyńska, Członek Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” –  Mariusz Kolasiński.Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania zebranym złożyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pan Kurator w swoim wystąpieniu życzył wszystkim pracownikom oświaty, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru swej zawodowej drogi życiowej, a także żeby czas służby dla innych, jakim jest praca na rzecz polskiej oświaty, był czasem spełniania się, a nagrodą niech będzie wdzięczna pamięć uczniów, szacunek rodziców, władz oraz społeczeństwa.

W trakcie uroczystości Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 220 pracowników oświaty. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 95 osób. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 10 osób, a nagrody Kuratora Oświaty 32 pracowników oświaty. Wśród wyróżnionych nie zabrakło nauczycieli z terenu powiatu nakielskiego.

Medale złote „Za długoletnią służbę: otrzymali: Cymerman Czesława (Szkoła Podstawowa w Turze), Figiel Mirosława (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle), Knioła Mariola (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Korta-Kanigowska Jolanta (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle), Miłowska Aleksandra (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle), Napierała Zofia (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Nurska Maria ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Pilarska Alina (ZSŻŚ w Nakle), Płaczek Alina (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Ślagowski Bogdan (ZSŻŚ w Nakle), Tadych Barbara (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Wojciechowski Henryk (ZSŻŚ w Nakle).

Medale srebrne „Za długoletnią służbę” otrzymali: Jahnke Ewa (Szkoła Podstawowa nr 1 Szubin), Kozłowska Sylwia (Szkoła Podstawowa nr 2 Nakło), Ostrowska Iwona (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach), Granowska Arleta (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle)

Brązowy medal „Za długoletnią służbę” otrzymał Polaszewski Wojciech (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach).

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Dobosz Katarzyna (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle), Gill Krzysztof (ZSŻŚ w Nakle), Głoniak Brygida (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle), Kobierowska Agnieszka (ZST w Kcyni), Kozłowska Marzena (Zespół Szkolno-Orzedszkolny nr 4 w Nakle), Kwiecińska Elżbieta (Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie), Lisiecki Marcin (ZST w Kcyni), Łuczak-Brandt Anna (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle), Pasternacka-Ochocka Grażyna (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle), Sierzchuła Artur (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle), Sikora Marlena (Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie), Stasiak Lidia (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie), Tadych Iwona (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle).

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożyli pani Alina Mazur – dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy oraz pan Krzysztof Nowicki – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

Uroczystość swoim występem artystycznym pt. „Jestem tu” uświetnił Zespół BRAX VI  działający w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Założycielem, choreografem i instruktorem zespołu nieprzerwanie jest pani Beata Rewolińska. Mimo młodego wieku dziewcząt grupa ta posiada kilkadziesiąt najwyższych nagród zdobytych na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach.

materiał – źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy