Oficjalny odbiór ukończonej przebudowy drogi w Pieśnie

W dniu 18 października 2019 roku dokonano oficjalnego odbioru niedawno ukończonej przebudowy drogi w Pieśnie, gmina Łobżenica. Zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno – etap III” i „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Piesno”, na które umowy podpisano w dniu 8 października 2019 roku wykonano bardzo szybko i zakończono. Wykonawcą zadania była firma P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”

Anna M. Nowak – UM w Łobżenicy