Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Europejska Integracja 2000 w Nakle nad Notecią

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia, pn. „Europejska Integracja 2000” w Nakle nad Notecią z dnia 11 października 2022r wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia wpisanego do KRS pod nr 00 00 065 762.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostały:

— Barbara Podejko

— Krystyna Michalska-Brodowska

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają do zgłaszania ewentualnych uwag i roszczeń wobec Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie uwagi oraz roszczenia należy zgłaszać na adres Stowarzyszenia w Nakle nad Notecią, ul. Staszica Nr 18.

Likwidatorzy: Barbara Podejko, Krystyna Michalska-Brodowska