Ogłoszenie o otwarciu likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sipiory i Studzienki ,,Sąsiedzi”, Sipiory ul. Czterdziestka 51, 89- 240 Kcynia z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji i rozwiązania powyższego Stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy BY.XIII NS-REJ.KRS/000623/20/453 nastąpiło otwarcie likwidacji Stowarzyszenia.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowione zostały następujące osoby: Anna Knasinska, Iwona Musiał i Zofia Sobocińska.

Ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty publikacji niniejszego ogłoszenia na podany powyżej adres.

Komisja Likwidacyjna