Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 14 czerwca 2022r. ws. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Starosta Nakielski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/9 o powierzchni 0,2819 ha, położonej przy ulicy Żnińskiej 6w miejscowości Wąsosz, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1U/00014665/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 460.000,00 zł(słownie: czterysta sześćdziesiąttysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąttysięcy zł 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2022roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16)o godzinie 1200.

W wypadku braku możliwości przeprowadzenia przetargu w siedzibie urzędu, możliwe jest jego zorganizowanie w formie elektronicznej w trybie określonym w §  30a-30 c w/w rozporządzenia.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6, a także w prasie o zasięgu krajowymi na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pod nr.tel.: (52) 386 66 86.

Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol