Ogólnopolski projekt edukacyjny „Las, dwa, trzy- matematyczne przygody wśród przyrody”- w Przedszkolu Katolickim

Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” który jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych , innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Celem projektu jest promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwość zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Dzięki działaniom dzieci, rozwijają samodzielność i kreatywność, zdobywają kompetencje matematyczne poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami, kształtują  świadomość własnego ciała, wykorzystują codzienne sytuacje do nabywania kompetencji  matematycznych, rozwijają umiejętność liczenia, poznawania  figur geometrycznych, dostrzegania zależności między przyczyną a skutkiem. Dzieci w ramach projektu musza rozwiązać dziesięć zadań. „ Jagódki” z Przedszkola Katolickiego dzielnie rozwiązują stopniowo zadania. Dotychczas wykonały autoportret pt „ Oto ja” gdzie wykorzystały materiał przyrodniczy ( kasztany, szyszki, liście , patyki itp.), ułożyły „ Cyfry z natury”, uczestniczyły w wycieczce do lasu „ W małej chatce za lasem”, gdzie nawiązały współprace z panem leśniczym, „ Eksperymentowały kulinarnie” wykonały zdrową sałatkę owocową  oraz „ Uczyły się w terenie” segregując materiał przyrodniczy oraz układając z materiałów przyrodniczych figury geometryczne. Przed „ Jagódkami”  jeszcze zostały kolejne zadania do wykonania.

materiał: mgr A. Bartosik,  Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle nad Notecią