Osiek nad Notecią: Wyłoniono nabywcę nieruchomości zabudowanej niedokończoną halą sportową

W dniu 14 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 877/25 o pow. 0,5551 ha zabudowanej niedokończoną halą sportową położoną w Osieku nad Notecią. W wyniku przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości za cenę 121.200,00 zł.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

źródło: (FB) B. Jagodzińska