Osoby, instytucje nagrodzone za zasługi dla gminy Mrocza w trakcie spotkania noworocznego

Początek roku to czas podsumowań za rok poprzedni. Jak co roku w Gminie Mrocza miało to miejsce na Spotkaniu Noworocznym, które miało miejsce 5 stycznia 2020 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej. Osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Mrocza wręczono następujące nagrody:

dyplomy:

 1. Pani Marta Simińska – Lange – za  społeczną działalność, udział w organizowaniu i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
 2. Pani Paulina Słysz-Dec – za społeczną działalność, udział w organizowaniu   i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
 3.  Pani Iwona Zielińska – za społeczną działalność, udział w organizowaniu i udzielaniu się w akcjach charytatywnych oraz krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Mrocza
 4. Pani  Patrycja Masiak – za społeczną działalność, udział w organizowaniu i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
 5. Stowarzyszenie „Izyda” –  Stowarzyszenie działając od 2015r. prowadzi Świetlicę Środowiskową, za podejmowanie działań dla dobra dziecka
 6.  Pan Aleksy Smełsz  – członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo, za aktywną społeczną działalność
 7. Pani Hanna Smełsz – członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo,  za aktywną społeczną działalność
 8. Pani Teodor Wiśniewski – wieloletni sołtys sołectwa Krukówko za działalność na rzecz społeczności lokalnej
 9. Państwo Danuta i Rafał Lasek, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
 10. Państwo Mariola i Marian Zarembscy – za tworzenie zawodowej rodziny zastępczej, za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
 11. Państwo Ewa i Robert Domańscy – za tworzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
 12. Pani Bogumiła Żurek – za społeczny udział w pracach komisji ds. szacowania stratw gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w latach 2018 -2019
 13. Pani Dagmara Wnuk – za społeczny udział w pracach komisji ds. szacowania stratw gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w latach 2018 -2019
 14.  Pan Ryszard Kaźmierczak – społecznik ze wsi Matyldzin, za pomoc i zaangażowanie  w organizację imprez w Gminie Mrocza
 15. Pan Waldemar Wanecki – społecznik ze wsi Matyldzin,  za pomoc i zaangażowanie  w organizację imprez w Gminie Mrocza
 16. Pan Marek Wenerski – sołtys sołectwa Wiele – za pomoc i zaangażowanie   w organizację imprez w Gminie Mrocza w 2019r.
 17. KGW Krukówko – za zajęcie I miejsca w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku w powiecie nakielskim w plebiscycie Mistrzów Agro 2019
 18. Pan Edmund Sztubiński  – wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 19. Pani Aurelia Joachimiak – wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 20. Pani Barbara Biniakowska – wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 21. Pani Danuta Balcer – wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 22. Pani Lidia Talarczyk – wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 23. Pan Sebastian Mazur – wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 24. Pan Dariusz Kokoszewski – wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 25. Pani Agnieszka Świerczyńska – członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
 26.  Antoni Kopeć – I miejsce – makiwara kumite oraz sumo-grappling II miejsce – łucznictwo – strzelanie do celu- styl tatarski,w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate Tsunami
 27. Hubert Kopeć – I miejsce -łucznictwo – strzelanie do celu- styl tatarski,  , II miejsce -makiwara kumite III miejsce – sumo-grappling w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate Tsunami

grawertony:

 1. Pan Włodzimierz Jarka – za wieloletnią, aktywną działalność społeczną w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy oraz udział w licznych uroczystościach i obchodach gminnych jako członek pocztu sztandarowego
 2. Pan Waldemar Wegner – za wieloletnią, aktywną działalność społeczną Kierownika Lotu w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy
 3. Pan Piotr Skalski – za wieloletnią – 20 –letnią, aktywną działalność społeczną Skarbnika  w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy.
 4. Pani Gabriela Trzeciakowska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za promocję innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej oraz realizację licznych projektów na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 5. Pani Wiktoria Wołk – za promowanie Gminy Mrocza poprzez liczne sukcesy sportowe     w podnoszeniu ciężarów
 6.  Monika Marach – za promowanie Gminy Mrocza poprzez liczne sukcesy sportowe  w podnoszeniu ciężarów
 7. KGW Wiele – z okazji jubileuszu 60 – lat aktywnej działalności, kultywowania tradycji lokalnych oraz pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych i ponadgminnych
 8. Pani Longina Mróz – za społeczną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Krukówku, kultywowanie tradycji lokalnych, pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych
 9. Pani Jadwiga Gondek – za społeczną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie, kultywowanie tradycji lokalnych, pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych
 10. Pan Mirosław Kozielski – za prowadzenie  sekcji szachowej LUKS „Feniks” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza w zawodach szachowych
 11.  Pan Arkadiusz Król – za prowadzenie drużyny młodzieżowej piłki nożnej LUKS „Feniks” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
 12. Pan Jacek Pyszka – za prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów MGLKS „Tarpan” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
 13. Pan Piotr Kowalski – za prowadzenie sekcji tenisa stołowego MGLKS „Tarpan” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
 14. Nadleśnictwo Runowo – za przeprowadzenie akcji wspólnego sadzenia lasu na powierzchniach klęskowych, zniszczonych przez nawałnicę z 2017r.  pn. „Solidarni  z klęską”
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie  – za kultywowanie tradycji pożarniczych oraz promowanie Gminy Mrocza poprzez zajęcie V miejsce w krajowych zawodach sportowo- pożarniczych w Polanicy Zdroju
 16. Pan Janusz Paliwoda – za prowadzenie zespołu „Śpiewaki”, uatrakcyjnianie uroczystości gminnych oraz promowanie swoimi występami Gminy Mrocza
 17. Technikum Mundurowe w Mroczy – udział w obchodach świąt lokalnych i państwowych
 18. Związek Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Mroczy  – za pomoc  i zaangażowanie poprzez  udział   w licznych uroczystościach  i obchodach gminnych
 19. Pani Barbara Ratajczak – za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych
 20. Pani Iwona Murawiec – za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych
 21.  Pani Dorota Tomaszewska – za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych

Ponadto zostały przyznane nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia w 2019 roku:
– nagrody przyznane sportowcom oraz ich trenerom zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wielkości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

 1. Monika Marach – nagroda finansowa w wysokości 1500 zł – za zdobycie II miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 15 w Eljacie w Izraelu  w kat. wagowej 64 kg
 2. Wiktoria Wołk – nagroda finansowa w wysokości 1 000 zł – za zdobycie I miejsca podczas Mistrzostw Polski do lat 20 w Puławach
 3. Marcin Wiatrowicz – nagroda finansowa w wysokości 500 zł – za III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży z Drzonkowa
 4. Jakub Wiatrowicz  – nagroda finansowa w wysokości 500 zł – za III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 z Puław
 5. Kacper Badziągowski – nagroda finansowa w wysokości 1000 zł – za zdobycie I miejsca na  Mistrzostwach Polski do lat 23 w Stoku Lackim
 6.  Dominika Najdowska – nagroda finansowa w wysokości 750 zł -za zdobycie II miejsca podczas  Mistrzostw Polski do lat 15 w Ciechanowie
 7. Weronika Najdowska  – nagroda finansowa w wysokości 500 zł -za III miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 15 w Ciechanowie
 8.  Lidia Hawryło – nagroda finansowa w wysokości 1 000 zł – za zdobycie I miejsca podczas  Mistrzostw Polski do lat 15 w Ciechanowie
 9. Patrycja Musiał – nagroda finansowa w wysokości 400 zł -za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego do lat 17 w Więcborku
 10. Przemysław Kramarz – nagroda finansowa w wysokości 750 zł -za zdobycie II miejsca podczas Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20 w Puławach
 11. Szymon Wintrowicz – nagroda finansowa w wysokości 500 zł – za III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 w Puławach
 12. Sławomir Zawada – nagroda finansowa w wysokości 750 zł – trener , którego zawodniczka Monika Marach zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy do lat 15 w Eljacie
 13. Dariusz Kulski – nagroda finansowa w wysokości 500 zł –  trener , którego zawodniczka Wiktoria Wołk zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 20 z Puław
 14. Dominik Mikołajczyk – nagroda finansowa w wysokości – 500 zł – trener , którego zawodniczka Lidia Hawryło zdobyła I miejsce –na Mistrzostwach Polski do lat 15 w Ciechanowie

Corocznie wręczane jest także szczególne wyróżnienie w postaci „Statuetki Króla Władysława Jagiełły”. W tym roku decyzją Kapituły otrzymali je:

 1.   Pan Tomasz Kokoszewski za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mrocza – Pan Tomasz od 2011r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko –Gminnego Związku OSP RP w Mroczy, w latach 2006 – 2011 był wiceprezesem. Pełnił także funkcję wiceprezesa, sekretarza  i skarbnika w mroteckiej OSP
 2.  Pan Kazimierz Stronikowski za długoletnią, aktywną działalność Przewodniczącego Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy -Pan Kazimierz  od 23 lat pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od momentu jej powstania)
 3.  DAMIX Sp. z o.o. za wspieranie klubów sportowych oraz działań kulturalno – sportowych w Gminie Mrocza
 4. Pan Paweł Przybylski za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej  w Drzewianowie, w tym m.in. szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ochrony ppoż.
 5. śp. Pan Tadeusz Szyc za osiągnięcia w pracy trenerskiej sekcji tenisa stołowego MGLKS „ TARPAN” Mrocza
 6. Pani Danuta Radecka – Dubiel – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy w latach 1999 – 2019  za dwudziestoletnią, aktywną działalność w dziedzinie  rozwoju oświaty oraz  aktywizacji społeczności lokalnej

Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza