Otwarcie drogi Matyldzin Górka

15 listopada 2019 roku w Matyldzinie nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn (tzw. Matyldzin Górka). Inwestycja była realizowana przez przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k. Środki, pozyskane na realizację tej inwestycji przez Gminę Mrocza pochodziły z dotacji celowej MSWiA, przyznanej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017r.” Sołtys Matyldzina – Marek Maciejewski przywitał wszystkich przybyłych, a Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza krótko podsumował działania jakie były związane z przeprowadzeniem inwestycji. Mieszkańcy Matyldzina, którzy zjawili się na otwarciu podziękowali osobom, które przyczyniły się do odnowienia drogi, co przełoży się na komfort podróżowania, a także zwiększy bezpieczeństwo. Takie wyrazy wdzięczności otrzymali burmistrz miasta i gminy Mrocza – Leszek Klesiński, skarbnik miasta i gminy Mrocza – Małgorzata Konkowska-Górecka oraz prezes firmy PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k. – Jarosław Jasiński. Symboliczne otwarcie drogi nastąpiło przez przecięcie wstęgi. Sołtys, zgodnie ze złożoną mieszkańcom obietnicą, cały odcinek drogi przeszedł z flagą.

Sołtys Matyldzina zaprosił gości na poczęstunek do świetlicy wiejskiej. Ugościł ich także okolicznościowym tortem.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcia: Joanna Murawiec