Palermo: Spotkanie nauczycieli kończące projekt

21-23 lipca 2021 roku we włoskiej szkole IPSSAR Paolo Borsellino w Palermo odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Duma narodowa w europejskim kontekście”. Podczas trzydniowego spotkania nauczyciele ze szkół partnerskich pracowali nad raportem końcowym projektu. Zostały zaprezentowane wyniki ewaluacji pracy uczniów podczas wyjazdów do krajów partnerskich oraz plan upowszechniania rezultatów mobilności. Projekt zapoznał uczniów uczestniczących w projekcie z zabytkami światowego dziedzictwa UNESCO i umożliwił kontakt z rówieśnikami z zagranicy. Projekt został napisany przez szkołę węgierską w Eger, która koordynowała działania projektu. Dzięki  bogatemu programowi uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie zwiedzili Sycylię, Hiszpanię, Łotwę, Islandię i Węgry.
M. Piekarska