Paliwo za 3 złote jest możliwe

Dziś przedstawiciele bydgoskiej Konfederacji skierowali swój program do kierowców. Po licznych rozmowach koalicyjnych swoje poparcie dla konfederatów udzieliła Partia Kierowców i jej przedstawiciele również znajdują się na liście nr 4.  „Głównym punktem programu jest likwidacja akcyzy na paliwo, dzięki czemu paliwo może kosztować 3 złote. Dzisiaj tankując na stacji, tak naprawdę płacimy podatek i kupujemy hot-doga. Paliwo to zaledwie 40% ceny, którą płacimy na stacji, reszta to podatki. Obniżenie ceny paliwa zahamuje wzrost ceny, będzie też kołem zamachowym gospodarki. Cena paliwa wpływa bowiem na ceny niemal wszystkich produktów.”  – stwierdził Marcin  Sypniewski.

Poza obniżką cen paliw w programie ugrupowania znajdziemy też:

Zastąpienie bramek na autostradach  winietami — Rozwiązanie  to powszechnie w krajach zachodnich zdecydowanie przyspiesza z korzystania i opłacania autostrad.

Obniżenie opłat parkingowych w strefach  śródmiejskich — Aktualna  granica opłat za jedną godzinę parkowania wynosi 9 zł. Wg lidera listy okręgu 4 jest to cena zbyt krzywdząca. Dokładną cenę parkowania nadal ma ustalać  samorząd.

Rozwiązania służące zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. Obowiązek wobec centrów handlowych określonej liczby miejsc w stosunku do wielkości  powierzchni.

Konfederacja Bydgoszcz