Pamiętać i ocalić od zapomnienia. Wycieczka na rozpoczęcie projektu historycznego

01 października  br. uczniowie klasy VIII A i VIII C Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nakle n. Not. wraz z wychowawcami p. Małgorzatą Kwaśniewską i p. Michałem Wiśniewskim odwiedzili Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Przypadające w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i Zbrodni Pomorskiej stały się okazją do realizacji w nowym roku szkolnym projektów klasowych pt. „W 80 rocznicę Zbrodni Pomorskiej. Pamiętać i ocalić od zapomnienia”. Uczniowie na godzinach wychowawczych i lekcjach j. niemieckiego zapoznali się z przyczynami i przebiegiem eksterminacji w ramach „Intelligenzaktion” na terenach byłych Prus Zachodnich i okręgu gdańskiego.

Podczas lekcji muzealnej w Muzeum Oświaty uczniowie dowiedzieli się o wypadkach „Bydgoskiej Krwawej Niedzieli” z 3 września 1939 oraz pierwszych miesiącach w okupowanym mieście. Na przykładzie osoby Michała Porzycha –  kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej im. św. Jana w Bydgoszczy, uczestnicy wycieczki poznali losy bydgoskiej inteligencji, w tym nauczycieli oraz społeczności żydowskiej w ramach eksterminacji dokonywanej przez zbrodniczą organizacji Selbstschutz w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

W ramach projektu uczniowie odwiedzą miejsca mordów w Dolinie Śmierci w Fordonie, Paterku, Sadkach i Górce Klasztornej oraz Izbę Pamięci w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy.

materiał: Michał Wiśniewski