Paterek: „Żywe obrazy” – rozstrzygnięcie konkursu

582

15 lutego 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Żywe obrazy – sposób na nudę”.

Skierowany był do uczniów klas 1-3, miał na celu obudzić uśpioną nieco przez pandemię kreatywność dzieci, zintegrować członków rodziny i zachęcić do wspólnej zabawy. Uczestnicy wcielili się w postacie ze słynnych dzieł malarskich. Sztuką było znaleźć dla siebie obraz, do którego można się jak najlepiej upodobnić. Głównym kryterium oceny pracy było natomiast podobieństwo –  z zachowaniem takich elementów jak: rekwizyty, tło, proporcje, ustawienie, ogólny wyraz artystyczny najbardziej zbliżony do oryginału.

Wybór był bardzo trudny, ponieważ w każdym z poziomów klas jury wybierało najlepsze prace. Ogółem wpłynęło 25 prac.

Jury po długich naradach wyłoniło zwycięzców.

Klasy pierwsze

I miejsce Igor Najkowski

II miejsce Marta Strugała

III miejsce Olaf Kwiatkowski

Klasy drugie

I miejsce Oliwia Kochańska

II miejsce Karina Hapka

Klasy trzecie

I miejsce  ex aequo Zofia Pałubicka, Maksymilian Lewa

II miejsce ex aequo Alan Draheim, Jakub Błaszak, Michał Krasucki

III miejsce Kacper Trojanowski

Klasy trzecie dostarczyły najwięcej prac, ich wybór był najtrudniejszy, dlatego jury zdecydowało o przyznaniu nagród równorzędnych.

Wyróżnienia przyznano uczniom i uczennicom: Hannie Bernas, Emilii Zientak, Alicji Ozdyk, Kornelowi Kępczyk, Justinowi Wilk, Amelii Kwiatkowskiej, Nadii Kocemba, Kai Bernas, Aleksandrowi Obremskiemu, Alicji Szymańczyk, Maciejowi Szymańczyk, Kindze Strugielskiej, Amelii Staneckiej, Bartoszowi Nowaczyk.

W konkursie przyznano również nagrody specjalne. Pracownicy naszej szkoły drogą głosowania przyznali:

I miejsce Igorowi Najkowskiemu

II miejsce Zofii Pałubickiej

III miejsce Marcie Strugała

Nagrody specjalne przyznali również  Pani Alina Sławkowska, dyrektor naszej szkoły oraz Pan Rafał Dudziak, wicedyrektor.

I miejsce Aleksander Obremski

II miejsce Hanna Bernas

III Kornel Kępczyk

Nagrody zostały wręczone w miniony piątek, 19 lutego 2021 roku.

Już teraz zapraszamy wszystkich Państwa – rodziców, pracowników naszej szkoły, włodarzy i wszystkich chętnych z naszego lokalnego środowiska do wzięcia udziału w specjalnej edycji konkursu „Żywe obrazy”.

Organizatorami konkursu są: Anna Karolczak, Anna Lemantowicz

Cel i przedmiot konkursu:

 • szukanie różnych sposobów na nudę oraz na wspólne spędzanie czasu z domownikami,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • wspólna zabawa i humor,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • rozwijanie zainteresowań historią sztuki, poznanie różnych dzieł malarskich.

Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych rodziców, uczniów, pracowników szkoły, włodarzy,  mieszkańców Paterka i okolic.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę – fotografię reprodukcji kopiowanego dzieła oraz fotografię „żywego obrazu”.

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • każde ze zdjęć (reprodukcja oraz zdjęcie) powinny mieć format A 4,
 • prace należy składać do 7 kwietnia 2021r. u p. Anny Karolczak i p. Anny Lemantowicz,
 • wszystkie prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Jury powołane przez organizatora wybierze  najlepsze prace w różnych kategoriach.

Przy ocenie prac uwzględnione będą następujące kryteria:

 • wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu,
 • użycie rekwizytów i kostiumów,
 • dobre dopasowanie tła dla ukazanej sceny,
 • prezentowanie wyłącznie własnych, autorskich zdjęć,
 • wartość artystyczna fotografii.

Nagrody:  dla każdego laureata konkursu oraz dla każdego uczestnika przewidziana  jest nagroda.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej galerii.

Anna Karolczak, Anna Lemantowicz

zdjęcia: Zdzisław Sell