Pełne życzeń przedświąteczne spotkanie „ludowców” z powiatu nakielskiego

W niedzielę 15 grudnia 2019 r.  członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu powiatu nakielskiego spotkali się na uroczystości opłatkowej, by złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia i podsumować działalność w mijającym roku. Wcześniej uczestniczyli oni we mszy św. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Nakle, sprawowanej przez ks. proboszcza Michała Adamczyka oraz ks. Jarosława Rusnaka z parafii w Sipiorach. Następnie wszyscy udali się do Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy, by tutaj złożyć sobie życzenia i zasiąść przy „wigilijnym stole”. W uroczystościach uczestniczyli: prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski,  ks. proboszcz Jarosław Rusnak, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nakle, wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski, prezesi gminni: z Kcyni – Anna Borkowska, z Szubina – Eugeniusz Behrendt, z Mroczy -Henryk Kimber, radni powiatu nakielskiego Ryszard Bagnerowski  i p. Rozalia Wencel, przedstawiciel Izby Rolniczej Radosław Mrugowski, reprezentanci Stronnictwa z całego powiatu oraz gospodarz miejsca, sołtys Trzeciewnicy Krystyna Dawidowicz. Był to szczególny dzień również dla p. Iwony Wiekiery z Turzyna i p. Błażeja Berki z Królikowa, którzy z rąk prezesa wojewódzkich struktur PSL odebrali legitymacje członkowskie Stronnictwa. Oprawę artystyczną spotkania zapewniła utalentowana Wiktoria Vollmuller z Karnowa, śpiewając z niezwykłą  ekspresją polskie kolędy. Pan Zbigniew Sosnowski przedstawił sytuację w PSL Koalicji Polskiej po wyborach parlamentarnych oraz jego priorytety w pracy samorządowej na stanowisku wicemarszałka województwa. Tomasz Miłowski wskazał na dobry wynik Stronnictwa w powiecie nakielskim (11,24 % poparcia) i  znaczenie 4 tysięcy głosów naszych kandydatów dla listy, której lider Dariusz Kurzawa zdobył poselski mandat. Życzył też wszystkim wiary w swoje działania, szczerości w kontaktach, autentycznego zaangażowania w pracę Stronnictwa i jego członków na rzecz mieszkańców naszych wspólnot samorządowych. Wręczył też wicemarszałkowi upominki, a wśród nich…wykaz ważnych dla powiatu zagadnień, z prośbą o pomoc w ich promocji i realizacji ( m.in. sprawy rewitalizacji linii kolejowych –szynobus Poznań-Gołańcz-Kcynia-Nakło-Bydgoszcz; bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat; konkursy na zagospodarowanie obszarów nadrzecznych i inne). Ksiądz Jarosław podkreślił znaczenie ludowców w historii Polski i wskazał na olbrzymią rolę Wincentego Witosa, dzięki któremu „dzisiaj na terenie powiatu nakielskiego mówimy po polsku, a nie po rosyjsku”. Podczas spotkania wiele dobrego powiedziano również na temat obecnego lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jako kandydat na prezydenta RP pojawi się wiosną po raz kolejny w naszym powiecie.

materiał: ZP PSL w Nakle