Pętla taktyczna- czyli pierwszy ważny egzamin Terytorialsa

Ponad 90 uczestników 16-dniowego szkolenia podstawowego i 8-dniowego szkolenia wyrównawczego 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomyślnie ukończyło wieńczący je egzamin, tzw. pętlę taktyczną.

Zakres egzaminowanej wiedzy

Egzamin, który odbył się na Placu Ćwiczeń Taktycznych w m. Grupa, weryfikował umiejętności nowych żołnierzy z zakresu podstawowej wiedzy wojskowej niezbędnej żołnierzowi Terytorialnej Służby Wojskowej. Zagadnieniami, z których sprawdzono żołnierzy były m.in. strzelanie,pokonywanie terenu różnymi sposobami, terenoznawstwo, czy reakcja na kontakt ogniowy i umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej na polu walki.

Współpraca przede wszystkim

Pętla taktyczna zdawana była w ramach sekcji, na które zostali podzieleni żołnierze. Całą sekcję lekkiej piechoty zgodnie z założeniem tworzy 12 żołnierzy, którzy pełnią w niej konkretne funkcje między innymi dowódcy sekcji, szperacza, celowniczego UKM, radiotelefonisty, czy też medyka. Podstawą, by pomyślnie przejść egzamin, było więc tworzenie zgranej jedności. Warto podkreślić, że był to sprawdzian nie tylko zdobytych w trakcie szkolenia umiejętności wojskowych, ale także radzenia sobie ze stresem w trudnych warunkach.

Najważniejszy dzień w życiu każdego żołnierza

22.06. br. na placu apelowym 83 batalionu lekkiej piechoty w Grudziądzu żołnierze szkolenia podstawowego po 16 dniach wymagającego oraz bardzo intensywnego szkolenia podstawowego złożą przysięgę wojskową, iż będą odtąd „[…] służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic […]” stając się już oficjalnie częścią piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Od tej pory z pełnym poświęceniem, odpowiedzialnie oraz bezinteresownie będą przede wszystkim stać na straży bezpieczeństwa społeczności lokalnej zamieszkującej obszar Stałego Rejonu Odpowiedzialności Brygady, którym jest województwo kujawsko-pomorskie.

Dalszy proces szkolenia

Następnie czeka ich dalsze podnoszenie swoich umiejętności poprzez ciągłe szkolenie w ramach pododdziałów, do których zostali wyznaczeni. Proces szkolenia trwa 3 lata i obejmuje comiesięczne weekendowe szkolenia rotacyjne. Żołnierze raz w roku ukończą2-tygodniowe, poligonowe szkolenie zintegrowane. Mają również możliwość przystąpienia do różnorodnych szkoleń specjalistycznych, także tych organizowanych wraz z pozostałymi służbami mundurowymi. Ma to na celu ponoszenie potencjału obronnego kraju w obliczu aktualnych zagrożeń.

 

 

tekst: szer. Magdalena MARCINKOWSKA