PGW „Wody Polskie” wydały komunikat nawigacyjny na Kanale Bydgoskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w dniu 26 września 2019 roku wydało komunikat ws. nawigacji na Kanale Bydgoskim, które publikujemy poniżej.

Komunikat nr 25/2019

Na podstawie art. 14 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128)

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

informuje, że z dniem 26 września 2019 roku zostaje przywrócony do eksploatacji śluza nr 7 Józefinki położona w km 37+200 na Kanale Bydgoskim, na drodze wodnej Wisła-Odra, w związku z poprawą sytuacji hydrologicznej wraz ze wzrostem poziomu wody na stanowisku szczytowym Kanału Bydgoskiego, górne wrota śluzy funkcjonują w sposób prawidłowy.

Stan obecny pozwala na przeprawę jednostek pływających w obu kierunkach.

Jednocześnie informuję, że z powodu zintensyfikowanego porostu roślinności rzecznej w postaci rzęsy wodnej mogą wystąpić utrudnienia na stanowisku szczytowym Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200 drogi wodnej Wisła-Odra pomiędzy śluzą nr 6 Osowa Góra, a śluza nr 7 Józefinki.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o bieżące śledzenie aktualnych warunków nawigacyjnych na drodze wodnej administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy na stronie internetowej PGWWP RZGW w Bydgoszczy   http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

Zastępca Dyrektora

Agnieszka Siłacz