Pięć lat działalności Przystani Powiat Nakielski

W czwartek, 5 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie poświęcone pięcioleciu istnienia nakielskiej mariny. Włodarze Powiatu Nakielskiego – Tadeusz Sobol starosta nakielski oraz Tomasz Miłowski wicestarosta nakielski – spotkali się m.in. z radnymi Rady Powiatu Nakielskiego oraz radnymi Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, by wspólnie podsumować miniony czas i wymienić się pomysłami na przyszłość.

Zanim jednak spotkanie sprowadziło się do prezentacji minionych osiągnięć oraz dyskusji, złożono gratulacje oraz podziękowania panu Henrykowi Kniole z okazji zbudowania modelu statku „Władysław Łokietek”. Model jest wiernym odzwierciedleniem rodzimego statku, nad którym pan Henryk spędził ponad dwa tysiące godzin. Jak się dowiedzieliśmy, w trakcie tworzenia jest kolejny dobrze znany nam statek – Jadwiga Bolesławówna.

Ten mały jubileusz był dobrą okazją do podsumowania działań na Przystani Powiat Nakielski. Kierownik Referatu Turystyki i Sportu – Dawid Konwiński opowiedział m.in. o najważniejszych inwestycjach poczynionych na przystani oraz o zainteresowaniu mariną zarówno pod względem bazy noclegowej, wypożyczania sprzętu, jak i ilością cumujących jednostek pływających.

Następnie rozmawiano o przyszłości Przystani Powiat Nakielski oraz dyskutowano nad wcieleniem pomysłów w życie. Przypatrzono się działaniom innych samorządów związanych z rzeką – Łobżenicy, Śremu, Barcina czy wizualizacjom bulwarów w Wieleniu. Pochylono się także nad kwestią zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które dają nadzieje na ciekawe wykorzystanie trenów nadnoteckich i okolic Przystani. Rozmawiano m.in. o potencjale „zielonego buforu” między Nakłem a Paterkiem, Wielkiej Pętli Wielkopolski. Przypomniano o wariantach przebiegu MDW E70.

Jedną z interesujących propozycji okazał się pomysł zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Bydgoskiego, która łączyłaby dwie przystanie – nakielską oraz bydgoską. Przy temacie ścieżek zwrócono także uwagę na potrzebę poszerzenia ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej z Paterka (most lub platforma, poszerzenie i ścieżka do Ronda Poznańskiego).

materiał: Monika Oleś Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią