Piecki: Awaryjne lądowanie motoparalotni na Jeziorze Jezuickim

933

Dzisiaj, 10 stycznia 2021 roku około godz. 13:00 doszło do zdarzenia z udziałem motoparalotni w Pieckach. Na zamarznięty cienką pokrywą lodu Jeziora Jezuickiego na skutek awarii silnika, miało miejsce awaryjne lądowanie motoparalotni. Podczas lądowania pod motoparalotniarzem załamał się lód i znalazł się w wodzie. Jako pierwszy jeszcze przed przybyciem strażaków działania podjął przebywający w tym czasie w Pieckach st. sekc. Tomasz Molenda z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie oraz grupa morsów. Poszkodowany bez poważniejszych obrażeń został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach ratowniczych uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, wspomniany ZRM oraz Policja.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia-źródło: OSP Brzoza