Pierwsza wycieczka nowych uczniów szkoły

W ubiegłym tygodniu uczniowie Zespołu Szkół  im. Wł. Łokietka w Lubaszczu uczestniczyli w spływie kajakowym, który odbył się  w ramach projektu „Aktywnie po Powiecie Nakielskim II”. Jednym z jego założeń jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. To już czwarty wyjazd uczniów w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne. Zarówno ten, jak i poprzednie, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Koordynatorzy zajęć pokazują, że podróżując w ciekawe miejsca naszej małej ojczyzny, każdy może wybrać coś dla siebie. Jedni dzięki podróżom rozwijają  swoje zainteresowania historyczne i krajoznawcze, inni zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe.

Izabela Ormińska