Pierwsze umowy na rozwój sportu w Gminie Nakło nad Notecią podpisane

Dzisiaj, 23 stycznia 2020 roku podpisano umowy z podmiotami, których oferty zostały wybrane w drodze konkursu na wykonanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nakło nad Notecią w 2020 roku.

Zainteresowane podmioty złożyły oferty, które dotyczyć będą zadań obejmujących: „Prowadzenia, szkolenia zawodników, organizacji oraz udział w rozgrywkach, turniejach, zawodach i innych formach rywalizacji sportowej przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego.” SSM to funkcjonujący w kraju jednolity zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.

W drodze konkursu wyłoniono dwóch oferentów, którzy otrzymają następujące kwoty dotacji:

  • Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „START” Nakło – 106 000 zł
  • Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA” – 44 000 zł

LUKS „START” w 2019 roku uzyskał 82 pkt. w Systemie Sportu Młodzieżowego. Uzyskane środki pieniężne LUKS „START” przeznaczy na szkolenie sportowe oraz na stypendia dla medalistów i uczestników Mistrzostw Polski.

NTS „TRÓJKA” w 2019 roku uzyskało 34 pkt. w Systemie Sportu Młodzieżowego w rywalizacji młodzików i juniorów młodszych. W przypadku NTS „TRÓJKI” będzie to wsparcie drużyn klubu w rozgrywkach ligowych.

Burmistrz Sławomir Napierała przy kontrasygnacie skarbnika Tomasza Angielczyka podpisał umowy z przedstawicielami klubów: Fabianem Tofil – prezesem i Marcinem Jankowskim – sekretarzem LUKS START Nakło oraz Arturem Sierzchułą – prezesem NTS TRÓJKA. Obecny był również pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Piotr Rugowski.

foto2foto3foto4foto5

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią