Pierwszy etap szkolenia dzieci w ramach „przedszkola i szkółki tenisowej” w Kcyni zrealizowany

W piątek 28 czerwca 2019 r. odbyły się ostatnie zajęcia treningowe z instruktorem tenisa ziemnego organizowane przez Kcyńskie Stowarzyszenie Tenisowe „Nasz Kort”. Teraz przerwa wakacyjna i odpoczynek, ale nie do końca. Przypomnijmy, że zajęcia prowadzone są w czterech grupach szkoleniowych w tym jedna grupa to 4-5 latkowie trenujący w ramach przedszkola tenisowego, a trzy pozostałe grupy trenują w szkółce tenisowej. Łącznie w zajęciach brało udział około 30 dzieciaków. To pierwszy taki innowacyjny projekt szkoleniowy realizowany w naszej gminie, który stawia przede wszystkim na upowszechnianie tej specyficznej dyscypliny sportu jak i pozwala na ogólnodostępność naszych mieszkańców znosząc bariery związane z wysokimi kosztami tego rodzaju szkolenia. Tenis ziemny przez wiele lat uważany był za sport elitarny i kosztowny, a my w stowarzyszeniu stawiamy na likwidowanie barier z tym związanych. Dysponujemy własnym sprzętem i środkami szkoleniowymi, a udział rodziców w tym projekcie polega jedynie na dowozie dzieci na zajęcia. Nie było by to możliwe bez wsparcia udzielonego przez radnych Rady Miejskiej w Kcyni i pana Burmistrza – powiedział Prezes stowarzyszenia Maciej Krzyżanowski.

Organizacja tych zajęć jest możliwa dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Kcynia w ramach projektu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój i promocja tenisa ziemnego na terenie gminie Kcynia w 2019 r.”. Efekty realizacji tego projektu są widoczne poprzez: doposażenie sprzętu treningowego dla najmłodszych, zakup     i montaż garażu blaszanego służącego za magazyn, instalacja mogilnej toalety, zakup sprzętu do utrzymania czystości i konserwacji kortu ziemnego oraz zielonego terenu wokół niego.

(Otwarty konkurs ofert nr 4/2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” (art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie).

Zajęcia od lutego do końca czerwca prowadził licencjonowany instruktor tenisa ziemnego p. Piotr Podgórski. Wznowie zajęć treningowych nastąpi z początkiem września 2019 r., ale przygotowaliśmy dla dzieci w te wakacje jeszcze jedną niespodziankę, a mianowicie zabawę tenisową na korcie w ramach „Wakacji  z tenisem”, która jest zaplanowana w miesiącu lipcu. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w roku ubiegłym i zamierzamy to powtórzyć w roku bieżącym – „Stop nudzie, nie siedź w domu tylko ruszaj się…”

 Kcyńskie Stowarzyszenie Tenisowe „Nasz Kort” w Kcyni