Pierwszy rower wodny z napędem spalinowym już na Przystani Powiat Nakielski

Powiat Nakielski zakończył realizację inwestycję w ramach projektu: „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Kwota niniejszej inwestycji wyniosła 179 645,10 zł. Jest to jednak część realizacji projektu, bowiem dzięki dofinansowaniu powstała już zielona siłownia, plaża z boiskiem do piłki plażowej, zainstalowano system kart elektronicznych w budynku Przystani Powiat Nakielski. Przystań Powiat Nakielski została doposażona w trzy rowery wodne typu garbus i jeden rower typu garbus z napędem spalinowym. Obecnie można korzystać z siedmiu rowerów. Z roweru z napędem spalinowym będzie można skorzystać jednak najwcześniej w przyszłym tygodniu.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz