Plany likwidacji dostępu do nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej świadczonej w szpitalu w Szubinie

W  dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatu nakielskiego, reprezentowanego przez członków Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczącej Komisji Zdrowia Rady Powiatu oraz radnych Rady Powiatu z obszaru Gminy Szubin z prezesem i członkiem Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Szubina, Przewodnicząca Rady Miejskiej Szubina, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Szubina oraz członek rady nadzorczej spółki, wskazany przez  powiat nakielski.

Spotkanie w całości poświęcono planom spółki dotyczącym likwidacji dostępu do nocnej
i świątecznej pomocy zdrowotnej, świadczonej w siedzibie szpitala w Szubinie.

Zarząd Spółki nie zadeklarował zmiany swojego stanowiska, potwierdzając wdrożenie planów  likwidacji dostępu do nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, świadczonej w siedzibie szpitala w Szubinie od dnia 1 grudnia 2019 r.

Władze samorządu powiatowego i Gminy Szubin niezmiennie żądają cofnięcia decyzji przez Zarząd Spółki, oczekując utrzymaniu charakteru świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Szubinie w dotychczasowej formule.

Działania zmierzające do zaprzestania świadczenia tych usług w Szubinie musiały spotkać się ze zdecydowaną reakcją władz powiatu, dla których bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższym nakazem. W dniu 22 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie stanowisko, które publikujemy poniżej. Jednocześnie postanowił podjąć kolejne kroki prawne, przewidziane w ustawie Kodeks spółek handlowych.

STANOWISKO

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia  22 listopada 2019 r.

w sprawie decyzji Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie o likwidacji dostępu do nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, świadczonej w siedzibie szpitala w Szubinie.

  1. Zarząd Powiatu kategorycznie sprzeciwia się likwidacji dostępu do nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, świadczonej w siedzibie szpitala w Szubinie, dostrzegając w tej decyzji bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców tej części powiatu nakielskiego.
  2. Wobec oświadczenia Prezesa Zarządu Spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, wyrażonego podczas spotkania w dniu 20 listopada 2019 r., potwierdzającego sformalizowanie powyższej decyzji poprzez dopełnienie określonej w prawie procedury uzyskania zgody Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd Powiatu oczekuje bezzwłocznych działań, przywracających stan aktualny, poprzez wycofanie wniosku
    z NFZ.
  3. Zarząd Powiatu z dezaprobatą przyjmuje brak jakiejkolwiek kampanii informacyjnej wśród mieszkańców o zakłóceniach w dostępie do świadczeń nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, a także nieinformowanie Zarządu Powiatu o występujących problemach. Sytuacja, w której Zarząd Powiatu o kryzysie w dostępie do świadczeń medycznych dowiaduje się poprzez nieoficjalne kanały informacji jest niedopuszczalna i narusza nie tylko dobre zasady, ale również obowiązki Zarządu Spółki wobec jej udziałowców.
  4. Zarząd Powiatu oczekuje od Grupy Nowy Szpital Holding S.A., większościowego udziałowca spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, wsparcia działań Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu Nakielskiego, Radnych Rady Miejskiej Szubina, Burmistrza Szubina oraz innych osób, dla których bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców jest celem nadrzędnym.
  5. Zarząd Powiatu deklaruje otwartość na dalsze rozmowy z Zarządem Spółki oraz Zarządem udziałowca większościowego, które będą prowadzić do zapewnienia stabilnego sytemu dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu nakielskiego.
  6. Stanowisko doręczyć Zarządowi Spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, Zarządowi Spółki Grupa Nowy Szpital Holding S.A., Radzie Powiatu Nakielskiego, Radzie Miejskiej Szubina i Burmistrzowi Szubina.

opracował: Zbigniew Kubisz