Poczta Polska wprowadziła do obiegu dziewięć znaczków pocztowych, emisji „Droga do wolności”

Dnia 08 marca 2020 r. zostało wprowadzonych do obiegu dziewięć znaczków pocztowych o wartości 3,30 zł każdy, emisji „Droga do wolności”.

Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym, dedykowanym wydarzeniom poznańskiego czerwca w 1956 roku – fotografię przedstawiającą maszerujące w pochodzie konduktorki: Stanisławę Sobańską i Helenę Przybyłek oraz fotografię przedstawiającą manifestację na ul. Czerwonej Armii (obecnie Święty Marcin) w Poznaniu, wykonaną przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych (fotografia pochodzi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1956, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: POZNAŃSKI CZERWIEC;
2) na drugim, dedykowanym obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku – fotografię przedstawiającą Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie i tłum wiernych pod Klasztorem Jasnogórskim (fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego), tekst ,,Aktu oddania Polski w macierzyńska niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego” i napis: TE DEUM LAUDAMUS; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1966, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: OBCHODY TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI;
3) na trzecim, dedykowanym demonstracjom studenckim w 1968 roku – fotografię przedstawiającą atak służb MO i ORMO na tłum gromadzących się po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie (fotografia autorstwa Tadeusza Zagoździńskiego) i afisz ,,Dziady” Adama Mickiewicza z 1968 roku; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1968, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: DEMONSTRACJE STUDENCKIE;
4) na czwartym, dedykowanym rewolcie grudniowej w 1970 roku – fotografię przedstawiającą pochód mieszkańców Gdyni z ciałem ,,Janka Wiśniewskiego” na ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie ul. Morskiej), wykonaną przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych oraz fotografię przedstawiającą wiadukt przy stacji SKM Gdynia Stocznia, będącą materiałem zarekwirowanym (fotografia ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1970, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: REWOLTA GRUDNIOWA;
5) na piątym, dedykowanym strajkom robotniczym w 1976 roku – fotografię przedstawiającą demonstrantów na ul. Żeromskiego i fotografię wykonaną przed gmachem KW PZPR przez funkcjonariuszy SB w celu identyfikacji demonstrantów, wykonane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych (fotografia ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej) oraz fragment artykułu prasowego ,,Proces w Radomiu” (ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1976, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: STRAJKI ROBOTNICZE;
6) na szóstym, dedykowanym pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku – fotografię przedstawiającą ołtarz – krzyż ze stułą, wykonaną podczas mszy na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku (pochodzącą z kolekcji Andrzeja Boczonia) i fotografię przedstawiającą tłum wiernych podczas mszy oraz meldunek sytuacyjny MSW nr 4, dotyczący wizyty Jana Pawła II w Polsce (fotografia ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1979, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: I PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI;
7) na siódmym, dedykowanym strajkowi w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku – fotografię przedstawiającą tłum ludzi przed bramą Stoczni Gdańskiej (fotografia autorstwa Stanisława Składanowskiego) oraz listę postulatów zawierających żądania strajkujących załóg (ze zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność”); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1980, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: STRAJK W STOCZNI GDAŃSKIEJ;
8) na ósmym, dedykowanym pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku – fotografię przedstawiającą pacyfikację kopalni Wujek (fotografia autorstwa Marka Janickiego) i listę zabitych górników podczas pacyfikacji: Józefa Czekalskiego, Krzysztofa Gizę, Joachima Gnidę, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Andrzeja Pełkę, Jana Stawisińskiego, Zbigniewa Wilka, Zenona Zająca; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1981, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: PACYFIKACJA KOPALNI WUJEK;
9) na dziewiątym, dedykowanym największym manifestacjom ulicznym w 1982 roku – fotografię ,,barykady ulicznej” na ul. Kopernika, w pobliżu skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Lubinie (fotografia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka), fotografię przedstawiającą tłum demonstrantów wykonaną na Rynku (wówczas pl. Wolności) i róg ul. Odrodzenia w Lubinie (fotografia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka) oraz Uchwałę w sprawie obchodów rocznicy 31 sierpnia 1980 r., (ze zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność”); wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: 1982, a wzdłuż górnej – napis: POLSKA, oznaczenie wartości: 3,30 ZŁ oraz napis: NAJWIEKSZE MANIFESTACJE ULICZNE

Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 135.000 sztuk każdego. Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.

Z tej okazji zostały również wydane trzy koperty FDC.

Autor projektu: Maciej Jędrysik.
Arkusiki emisji ,,Droga do wolności” wejdą w skład abonamentu na arkusiki. Ich zakup nie będzie obligatoryjny.

źródło: Poczta Polska