Podpisano umowę o powierzenie grantu!

Wczoraj, 15 października 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odbyło się uroczyste podpisanie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu: „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”.

Umowę z ramienia Powiatu podpisali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski przy kontrasygnacie Ireny Pilarskiej – skarbnika Powiatu Nakielskiego, natomiast Stowarzyszanie reprezentowała Kamila Radzka – Januszewska – prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Pozyskane przez Powiat środki w wysokości 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu, którego celem będzie aktywna integracja i aktywizacja społeczna 10 osób niesamodzielnych oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u 6 członków z otoczenia tych osób. Realizacja projektu planowana jest od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Umowy zostały podpisane w ramach realizowanego przez Partnerstwo Projektu Grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Emilia Marach – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią