Podpisano umowy o wypłatę wynagrodzenia za uporządkowanie lasów

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią kolejni właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa podpisali umowy o wypłatę wynagrodzenia za ich uporządkowanie, tj. wyręczenie administracji publicznej w celu kształtowania bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego.

Podczas spotkania uczestniczyli: Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Tomasz Miłowski – Wicestarosta Nakielski, Marek Malak – Zasępca nadleśniczego ds. pozyskania i sprzedaży drewna z Nadleśnictwa Szubin oraz właściciele lasów.

Powyższe działania związane są z porządkowaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r., wyrządzająca ogromne straty również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanych przez Starostę Nakielskiego.

W celu usprawnienia porządkowania zdewastowanych powierzchni leśnych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, wydzielił środki w kwocie 35 milionów złotych, związanych z funduszem leśnym dla właścicieli lasów na ich uporządkowanie, przyczyniając się tym samym do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego. Kolejnym działaniem ze strony Lasów Państwowych było wydanie decyzji określających procedury związane z udzielaniem pomocy finansowej właścicielom lasów.

W efekcie wypracowanych działań ze strony Lasów Państwowych właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do dnia dzisiejszego zostały przekazane za pośrednictwem Starosty Nakielskiego środki w kwocie 1 082 840,00 zł.

autor: Sebastian Łabich – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią