Podróbki warte setki tysięcy złotych ujawnione na targowiskach

  • Kujawsko-pomorska KAS we współpracy z bydgoską placówką Straży Granicznej przeprowadziła kontrole na targowiskach w Bydgoszczy i we Włocławku.
  • W ich trakcie ujawniono blisko 1900 szt. podrabianej odzieży i obuwia sportowego.
  • Wartość zabezpieczonych podróbek oszacowano na kwotę 730 tys. zł.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu  Celno-Skarbowego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzili w Bydgoszczy i Włocławku wzmożone działania kontrolne.

Kontrole przeprowadzane na największych targowiskach miejskich, wymierzone były w szarą strefę związaną zwłaszcza z biznesem podróbkowym. Miały również na celu zweryfikowanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju.

W ich wyniku stwierdzono liczne przypadki naruszenia prawa własności intelektualnej.  Sfałszowane symbole towarowe popularnych marek światowych funkcjonariusze KAS ujawnili na odzieży i obuwiu sportowym. Ceny podrabianych towarów znacznie odbiegały od faktycznych cen rynkowych oferowanych przez producentów oryginalnych wyrobów.

Łącznie zatrzymano 1877 sztuk odzieży oraz 23 pary obuwia sportowego. Właścicielami zatrzymanych towarów byli obywatele Bułgarii, Ukrainy, Armenii, Polski oraz jedna osoba nieznanego pochodzenia, która pozostawiła towar i oddaliła się w nieustalonym kierunku.

Wartość zatrzymanych towarów została wstępnie oszacowana na kwotę około 730 tys. zł. W poszczególnych sprawach zostały wszczęte postępowania karne skarbowe.

W związku z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, mundurowi KAS wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej nałożyli również na sprzedających ponad 30 mandatów karnych na łączną kwotę prawie 18 tys. zł.

Wspólnie działania objęły także kontrolę legalności pobytu na terenie naszego kraju. W jej wyniku, służby graniczne wszczęły wobec obywatela Armenii postępowanie o zobowiązaniu go do powrotu do kraju pochodzenia zgodnie z ustawą o cudzoziemcach. Z kolei w stosunku do obywatela Ukrainy wszczęto kontrolę w zakresie legalności wykonywania pracy.

KAS Oddział Bydgoszcz