Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne „Bo nie zastąpi Ciebie nikt…100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.”

282

Dnia 6 listopada 2020r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się zdalne spotkanie podsumowujące  projekt na zajęcia pozalekcyjne pn.  „Bo nie zastąpi Ciebie nikt…100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II”. Projekt finansowany przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ miał na celu podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów –  św. Janie Pawle II oraz poszerzenie wiedzy naszych uczniów o tej postaci. Przybliżył on uczestnikom osobę Ojca Świętego, rozwinął ich artystyczne zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, nauczył jak można korzystać z dóbr kultury, zachęcił do bezinteresownych uczynków względem rówieśników i dorosłych. Celem projektu było również promowanie szkoły, Kcyni, Powiatu Nakielskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt realizowany był w okresie od września do listopada bieżącego roku, a niektóre z działań odbyły się w formie zdalnej, z uwagi na nauczanie zdalne spowodowane COVID-19.W  ramach projektu  uczniowie wzięli udział w:

-projekcji filmu „Jan Paweł II. Droga do świętości”,

– wycieczce do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu,

– warsztatach plastycznych „Postać św. Jana Pawła II w moich oczach”,

– szkolnej wystawie książek „Święty Jan Paweł II autorem i bohaterem” połączonej z wystawą „Karol Wojtyła. Narodziny”  pozyskaną z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,

– VIII Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II (forma zdalna),

– podsumowaniu projektu (forma zdalna).

Zdalne spotkanie podsumowujące projekt  przebiegało przy dźwiękach hymnu„Nie zastąpi Ciebie nikt”, który powstał z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Autorki i koordynatorki projektu p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec  jeszcze raz podziękowały uczniom szkoły za  ich aktywny udział oraz wzorową postawę.Uczniowie natomiast dzielili się wspomnieniami, wrażeniami,doświadczeniami, spostrzeżeniami. Wybrano  najciekawsze zdjęcia z działań podejmowanych podczas realizacji projektu. Zdjęcia zostaną wyeksponowane w formie wirtualnej na stronach internetowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni a w formie gazetek ściennych zawisną w murach Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.

tekst: Alina Polowiec

zdjęcia: Kamila Marosz i Alina Polowiec