Podsumowanie projektu w Łankowicach

Od poniedziałku do piątku, tj. 3-7 lutego 2020 roku trwały zajęcia w świetlicy wiejskiej w Łankowicach w ramach projektu „Powstańcze ferie – cykl zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Zarządu Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu ofert nr 1/2020. Uczestnicy zapoznawani byli z tematyką Powstania Wielkopolskiego, a służyć miały temu rożne przedsięwzięcia m.in. pogadanka historyczna w wykonaniu historyka Marcina Lisieckiego, zajęcia plastyczne, wykonywanie pocztówek i serc, praca w oparciu o tekst (komiks dotyczący powstania wielkopolskiego) i mapkę, a także gry patriotyczne, które szczególnie przypadły uczestnikom do gustu. Projekt został dofinansowany kwotą 908 zł ze środków Zarządu Powiatu Nakielskiego. Jego pomysłodawczynią była Anna Duda-Nowicka Przewodnicząca KGW Młode Łanki. Zajęcia wolontariacko prowadziła Anna Duda-Nowicka z pomocą Joanna Pawlak i Agnieszka Derol-Mrotek.

materiał: Anna Duda-Nowicka KGW Młode Łanki