Podsumowano ćwiczenia obronne z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. „Kobra 2019”

Dzisiaj, 30 września 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie podsumowujące ćwiczenia obronne z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. ” Kobra- 2019″. Spotkaniu przewodniczył starosta nakielski Tadeusz Sobol. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu nakielskiego oraz służb biorących udział w ćwiczeniach. Każdy z obecnych uczestników przedłożył informację z przeprowadzonych elementów ćwiczenia oraz wypływające z nich wnioski.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów oraz doskonalenie organów i sił ratowniczych powiatu w realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Starosty Nakielskiego 0 Stały Dyżur burmistrzów i wójta gminy z obszaru powiatu nakielskiego.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Patrycja Zmarzły