Podsumowano projekt „Zjednoczeni przez sztukę”

W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią zakończył się projekt „Zjednoczeni przez sztukę!”, który dofinansowany został przez Powiat Nakielski ze środków na zajęcia pozalekcyjne. Koordynatorem była Joanna Świderska, która zaprosiła do współpracy p. Wiolettę Ossowską i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią. W zajęciach, których celem było szerzenie wolontariatu, aktywizacja młodzieży, jednoczenie środowisk, rozwijanie umiejętności współpracowania z otoczeniem udział wzięło 25 osób z ZSŻŚ i 11 podopiecznych ŚDS. Od 1 kwietnia 2019r. do 29 listopada odbyły się: spotkanie z p. Anną Knasinską na temat pomocy dzieciom z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, rozmowa z przedstawicielem Środowiskowego Domu Samopomocy na temat funkcjonowania placówki, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne z podopiecznymi ŚDS, wyjazd integracyjny do Teatru im Horzycy w Toruniu, konkurs plastyczny i fotograficzny pt. „Zjednoczeni przez sztukę!” dla uczniów klas ósmych i siódmych szkół podstawowych, akcja charytatywna na rzecz dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy zorganizowana podczas „Tygodnia Dobroci”.

Podsumowanie projektu nastąpiło 29 listopada w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: p. Tomasz Miłowski, który wręczył upominki i nagrody (karty upominkowe o wartości 100 i 50 złotych) uczestnikom konkursu plastycznego i fotograficznego, dyrektor ZSŻŚ p. Kazimierz Toczko złożył na ręce młodzieży z ZSŻŚ i podopiecznych ŚDS podziękowania za zaangażowanie w zadania projektowe. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie darów dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Na zakończenie spotkania wystąpiła „Grupa teatralna albo nie” z ZSŻŚ w przedstawieniu „Gwałtu, rety!”, w którym wykorzystano fragmenty powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”.

tekst: Joanna Świderska

zdjęcia: Weronika Baranowska