Podziękowania dla silnej grupy biorącej udział w akcji „Mrocza szyje maseczki”

Nasze codzienne życie z dnia na dzień uległo zmianie. Śmiertelny i niezwykle groźny dla ludzi wirus COVID-19 przewartościował ludzkie priorytety, myślenie o przyszłości, a przede wszystkim na nowo zrodziło się w tych trudnych chwilach poczucie odpowiedzialności, solidarności za siebie i drugiego człowieka. Przeciwnik, z którym przyszło nam się mierzyć jest wyjątkowo niebezpieczny chociażby ze względu na to, że jest niewidzialny. Nasi mieszkańcy niejednokrotnie pokazali ducha walki i jedności wobec zagrożenia. Podobnie było i tym razem. Dzięki impulsowi Pani Magdaleny Żmich-Mróz, Sołtys Sołectwa Ostrowo już od 29 marca 2020r. w Gminie Mrocza zawiązała się, przy aktywnym wsparciu radnych Rady Miejskiej w Mroczy silna grupa i ruszyła akcja pn. „Mrocza szyje maseczki„. W tym przypadku, przy tej oddolnej inicjatywie śmiało można użyć nazwy „Pospolite ruszenie”. Mózgiem całej „operacji” czyli jej głównym Koordynatorem została w/w Pani Sołtys, sztab akcji znalazł się w centralnym punkcie miasta Mrocza przy Placu 1 Maja. Jedna z gminnych Firm budowlanych udostępniła bezpłatnie pomieszczenia swojego biura do podejmowanych czynności związanych z tzw. „Logistyką” i był to zarazem bardzo ważny punk kontaktowy. Pracownica biura oprócz swoich codziennych zadań pełniła dodatkowo funkcję „łączniczki” pomiędzy szyjącymi oraz dystrybucją tj. m.in. wydaniem materiału i przyjęciem gotowego już produktu.

Celem rozpoczętego działania, jak się później okazało zakrojonego na szeroką skalę była przede wszystkim pomoc w wyposażeniu w maseczki ochronne naszych lokalnych oraz pobliskich szpitali bohaterów „pierwszej linii frontu” w walce z epidemią koronawirusa lekarzy, pielęgniarek, służb mundurowych i inne podmioty narażające każdego dnia swoje zdrowie i życie walcząc o nasze zdrowie i życie. Dzięki ludziom, którzy pokazali w tym trudnym czasie wielkie dobre serce zebrano w formie dowolnych darowizn środki finansowe w kwocie 12538,-zł. Za zebrane pieniądze zakupiono niezbędne materiały do szycia i dystrybucji maseczek. Darczyńcami były przede wszystkim osoby prywatne, Firmy, radni RM w Mroczy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy klas IIB i VIIIB. Darczyńcami materiałów i gotowych produktów byli Firma Gabi-Bis z Runowa Krajeńskiego, dzięki Prezesowi Jackowi Jerczyńskiemu pozyskano 800szt. maseczek ochronnych i 340 fartuchów flizelinowych oraz krojenie materiału, Pan Zdzisław Szmyrgała z Nakła przekazał 200szt. maseczek, Pan Paweł Belter z Mroczy przekazał 100mb bawełny i 150mb tasiemki oraz pomoc w zakupie materiału z hurtowni, hurtownia kwiatów Kazimierz Ellerik z Tucholi przekazała tasiemki. Do akcji krojenia materiału i szycia maseczek, sortowania materiału oraz produkcji przyłbic zgłosiło się ok. 80 osób, głównie Pań ale Panowie również. Do tego grona należy dodać Pana, który zajmował się na bieżąco serwisem maszyn do szycia.  Byli to mieszkańcy zrzeszeni i osoby prywatne naszej Gminy z Mroczy, z Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mroczy. Także i ościennych gmin z Koronowa, Sośna, Nakła, Szubina oraz z Bydgoszczy. Gdy rozmiary akcji przerosły nasze wszelkie oczekiwania maseczki z bawełny wraz z instrukcją odnośnie użytkowania przekazano w ilości 2950 szt., jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi mieszkańcom Mroczy i Gminy Mrocza, gdy jeszcze nie obowiązywał nakaz zakrywania części twarzy (ust i nosa) w miejscach publicznych. Ich dystrybucją (szt. na rodzinę) zajęli się radni RM, Przewodniczący i członkowie Zarządów Osiedli, druhowie z Jednostek OSP Gminy Mrocza oraz Sołtysi.

Ogółem dotychczas w ramach akcji „Mrocza szyje maseczki” przekazano 12100 szt. maseczek ochronnych, w tym 6000 szt. jednorazowych z flizeliny, 45 szt. przyłbic i 340 szt. fartuchów flizelinowych. Pozostałe zebrane środki finansowe przeznaczone będą na zakup środków dyzenfekujących dla mieszkańców Gminy Mrocza.  Oprócz mieszkańców naszej Gminy w/w produkt trafił do nast. Instytucji i służb w Gminie i poza:

  1. Funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Mroczy i Komendy Powiatowej w Nakle nad Not., Strażaków Jednostek OSP Gminy Mrocza i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Not., pracowników Poczty Polskiej Placówka w Mroczy.
  2. Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Not., Spółdzielni socjalnej „Wspólnota” w Mroczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Mroczy, Laboratorium medycznego Vitalabo, Stacji Dializ, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. i DPS w Kamieniu Krajeńskim.
  3. Służby zdrowia Nowy Szpital w Nakle i Szubinie. W Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela.

Pragnę w tym miejscu w imieniu Rady Miejskiej w Mroczy, posługując się znanymi cytatami i sentencjami, takimi jak: „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” (autor nieznany), „Pomagając innym pomagasz i sobie” (autor nieznany), „Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush), „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński) , „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek) serdecznie podziękować Wszystkim Państwu, Ludziom dobrej woli za podjęcie wspólnych działań w ramach wolontariatu w walce ze śmiertelnym zagrożeniem. Taka postawa napawa optymizmem i nadzieją na przyszłość.

DZIĘKUJEMY

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy –  Jarosław Odrobiński