Podziel się radością na Święta

Wiosna, wiosna, wiosna, a wraz z nią piękne Święta Wielkiej Nocy. W dobie rozwiniętej technologii, pragniemy wrócić do tradycyjnej formy przekazywania świątecznej radości, jaką są kartki i listy.

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III, IV – VI, VII – VIII do udziału w Konkursie Plastycznym „Podziel się radością na święta”.

Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana kartka pocztowa, nawiązująca do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, wraz z wypisanymi lub wydrukowanymi życzeniami podpisanymi imieniem autora dzieła.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Bajkowa Wielkanoc” i nawiązuje do różnego rodzaju baśni, legend, bajek, wierszy dotyczących wielkanocnych przygotowań, tradycji czy przygód. Prosimy aby praca wykonana została w formie rysunku, nie jest zalecane użycie gotowych materiałów czy ozdób wielkanocnych. „Bajkowa Wielkanoc” może być ilustracją wybranej opowieści lub też inspiracją do napisania nowej. Liczymy na wyobraźnię autorów prac.

Ocenie podlegać będzie także koperta, która powinna być ozdobiona, a także posiadać znaczek na list. Wszystkie kartki, po obradach komisji konkursowej, przesłane zostaną do różnych instytucji, domów dziecka, szpitali, domów opieki społecznej, hospicjów, itp. Jeśli autor pracy pragnie przesłać swoje dzieło wybranej osobie, o której wie, że jest samotna, czy chora, prosimy, aby sam zaadresował kopertę.

Prace nadsyłamy do Nakielskiego Ośrodka Kultury do 30 marca 2020 r. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o werdykcie telefonicznie, dlatego do koperty prosimy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi autora pracy.