Policjanci z Nakła debatowali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to jeden z priorytetów działań Policji. Aby przybliżyć problematykę bezpiecznego korzystania z dróg szczególnie przez pieszych i rowerzystów, wczoraj nakielscy policjanci zorganizowali dla mieszkańców miasta i gminy debatę społeczną.

Wczoraj (3.12.19) w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury policjanci z komendy powiatowej w Nakle zorganizowali debatę społeczną. W debacie udział wzięli zaproszeni goście tj.: p. Bartosz Lamprecht – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Dariusz Domek – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  i Zarządzania Kryzysowego starostwa powiatowego oraz przedstawiciele nakielskiego urzędu miasta i gminy.

Dyskusję na temat bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego rozpoczęła prezentacja multimedialna przedstawiona przez kierownika referatu ruchu drogowego, asp. Marka Moczadło. Policjant omówił między innymi prawa i obowiązki pieszych oraz rowerzystów, a także najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych  z udziałem tych użytkowników dróg. Urozmaiceniem prezentacji i wykładu były ciekawe filmy tematyczne.

Następnie głos zajęła mł. asp. Joanna Płocharczyk-Rybak, która omówiła działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjantka przedstawiła, jak można wprowadzać za pośrednictwem tego narzędzia zgłoszenia, jakie działania podejmuje policja po przyjęciu takiego zgłoszenia i jakie informacje za pośrednictwem mapy najczęściej przekazują mieszkańcy powiatu nakielskiego.

Kolejno głos zabrał dzielnicowy mł. asp. Łukasz Szczepaniak, który przybliżył założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz omówił mobilną aplikację „Moja komenda”.

Na zakończenie debaty pomiędzy uczestnikami wywiązały się dyskusje i pojawiły się pytania do prowadzących. Pytano m.in.: o poruszanie się rowerzystów po chodnikach, o doświetlenie przejść dla pieszych znajdujących się w centrum Nakła oraz bezpieczeństwo pieszych przemieszczających się w rejonie budowy drogi na ul. Mroteckiej w Nakle.

mł. asp. Zofia Wrzeszcz – p.o. Oficera prasowego KPP Nakło nad Notecią