Pomagamy… dla maleńkich serc

W Zakładzie Karnym w Potulicach powstają bawełniane ośmiorniczki, które już niebawem trafią do wcześniaków z bydgoskiego szpitala.

Projekt „Ośmiorniczki dla wcześniaków”

Ośmiorniczki dla wcześniaków to akcja prowadzona przez Fundację Małych Serc, która ma na celu wyposażenie oddziałów noworodkowych w szydełkowe ośmiorniczki. Badania pokazały, że macki tych maskotek przypominają wcześniakom pępowinę. Ośmiorniczki są dziergane przez wolontariuszy i przekazywane do koordynatorów, którzy następnie przekazują je do szpitali. Muszą one spełniać określone wymagania – stworzone dla bezpieczeństwa wcześniaków, które leżą w inkubatorach i walczą o swoje życie. Ośmiorniczki po poddaniu wewnętrznym procedurom i sterylizacji przekazywane są rodzicom wcześniaków.

Więcej informacji:

http://www.fundacjamalychserc.pl/index.php

Program resocjalizacji

W ramach prowadzonego programu resocjalizacji z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności pn. Artefakt trwają przygotowania do stworzenia bawełnianych ośmiorniczek dla wcześniaków. Specjalistka ds. terapii uzależnień z oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, kpt. Magdalena Kuzimska, która w wolnych chwilach zajmuję się rękodziełem podjęła próbę nauczenia skazanych, zakwalifikowanych do programu, wykonywania bawełnianych ośmiorniczek.

Idea pomagania w resocjalizacji

Działanie to ma na celu naukę prospołecznych postaw, wzbudzanie empatii i uwrażliwianie skazanych na potrzeby innych osób. Świadomość, że podejmowane przez nich działania i trud jaki w to wkładają ma pozytywny wydźwięk i przyczynia się do bycia potrzebnym oraz wiara w to, że można robić dobre uczynki, nie oczekując nic w zamian wzmacnia motywację do  pracy nad sobą.

tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: mł. chor. Justyna Sejdowska (1), kpt. Magdalena Kuzimska (2)