Ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych z dostępem do superszybkiego internetu (audio, wideo)

TAURON zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dostęp do superszybkiego internetu zyskało 104 tys. gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych. Łącznie infrastruktura została doprowadzona do 876 miejscowości w 127 gminach. W skutek dogęszczania sieci dostęp do internetu światłowodowego może finalnie uzyskać nawet 500 tysięcy mieszkańców południowej Polski.

Dzięki programom rządowym i funduszom europejskim realizujemy misję cyfrowego rozwoju Polski. Wykluczenie cyfrowe to nie tylko problem z dostępem do edukacji czy rozrywki, ale także silny hamulec dla lokalnej gospodarki. Budowa infrastruktury światłowodowej uatrakcyjnia dla inwestorów objęte nią obszary oraz usprawnia szybki rozwój małego i średniego biznesu – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Dzięki przeprowadzonym inwestycjom TAURON stał się znaczącym na polskim rynku Hurtowym Operatorem Telekomunikacyjnym – dodaje prezes Szczeszek.

Realizowany przez TAURON projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.

– Polska obecnie jest placem budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Stale pozyskujemy nowe środki na dalszą pomoc w rozwoju szybkiego Internetu na obszarach, tzw. białych plam. Bardzo dziękuję i cieszę się, że grupa Tauron wspomaga nas w walce z wykluczeniem cyfrowym i realizuje tak ważne inwestycje – powiedział Paweł Lewandowski, podsekretarz w KPRM.

W ramach projektu POPC TAURON objął zasięgiem sieci światłowodowej 428 jednostek oświatowych, a blisko 104 tysiące gospodarstw domowych zyskało możliwość podłączenia się do szerokopasmowego internetu. Łącznie wybudowanych zostało ponad 5,5 tysiąca km sieci światłowodowej w 876 miejscowościach na terenie 127 gmin i trzech województw –  dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.

Projekt realizowany był w siedmiu obszarach konkursowych: Krakowskim C i Tarnowskim B, Katowickim i Tyskim, Rybnickim, Sosnowieckim, Oświęcimskim, Wałbrzyskim A oraz Wałbrzyskim B.

Liczba gospodarstw domowych objętych siecią światłowodową TAURONA w poszczególnych województwach:

  1. małopolskie – 24 964 gospodarstw domowych
  2. śląskie – 35 633 gospodarstw domowych
  3. dolnośląskie – 43 393 gospodarstw domowych

Budowę sieci rozpoczęliśmy w lutym 2019 roku od Obszaru Katowickiego i Tyskiego. W 2022 roku kończyliśmy kolejno projekty we wszystkich siedmiu obszarach konkursowych. Ostatni z nich, największy – Wałbrzyski B odebrany został w listopadzie – wyjaśnia Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta.  – W sumie budowa sieci światłowodowej we wszystkich obszarach zajęła nam trzy lata i dziewięć miesięcy. TAURON jest więc liderem w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia, wśród beneficjentów trzeciego naboru konkursu POPC, jako pierwsi finalizowaliśmy budowę na kolejnych obszarach – dodaje wiceprezes Chwalik.

TAURON, dzięki realizacji projektu, zapewnia operatorom telekomunikacyjnym otwarty i efektywny dostęp do sieci telekomunikacyjnej na jednakowych i niedyskryminujących warunkach. Obecnie TAURON zawarł już 56 umów ramowych z Operatorami Korzystającymi, 22 z nich już aktywnie świadczy swoje usługi.

W jednej sieci światłowodowej dostępnych jest wiele ofert usług internetowych i telewizyjnych, a o wyborze najlepszej swobodnie decyduje użytkownik. W tej chwili już 20 tysięcy gospodarstw domowych aktywnie korzysta ze światłowodu TAURONA.

Wartość projektów we wszystkich siedmiu zrealizowanych obszarach konkursowych to ponad 278 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 186,145 mln zł.

Podczas budowy skorzystaliśmy z istniejącej już infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej Grupy, uzyskując efekt synergii. Wykorzystaliśmy ponad 92 tys. słupów, 2 tys. km światłowodów, a do naszej sieci przyłączyliśmy 100 węzłów dostępowych i agregacyjnych POPC – wyjaśnia wiceprezes Chwalik.

Obecnie TAURON rozpoczął kolejny etap dogęszczania sieci, czyli podłączania adresów nieujętych wcześniej w POPC, a będących w najbliższym sąsiedztwie sieci. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i Operatorów Korzystających.

 

TAURON