Ponad 23,7 tys. wniosków o 500+ dla niesamodzielnych w kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS przyjął ponad 23,7 tys. wniosków o świadczenie 500+ dla niesamodzielnych. Co oznacza, że 52 proc. szacunkowej liczby uprawnionych do tego świadczenia, już to zrobiła. W naszym regionie decyzje przyznające otrzymało blisko 9,2 tys. wnioskodawców.

W całej Polsce wszystkie organy emerytalno-rentowe przyjęły 545 308 wniosków o świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, w tym:

  • 390 652 wniosków do ZUS,
  • 153 245 wniosków do KRUS,
  • 1 149 wniosków do ZER MSWiA,
  • 191 wniosków do wojskowych biur emerytalnych,
  • 71 wniosków wpłynęło do BESW.

Z dotychczas złożonych wniosków o to świadczenie wynika, że częściej występują o nie kobiety
– 61%, zaś mężczyźni – 39%.  W strukturze wiekowej 32% osób miało powyżej 75 lat, 29% było
w wieku 60-74 lata, 33% osób było w wieku 26-59 lat, 7% osób było w wieku 18-25 lat, a 118 osób nie miało ukończonych 18 lat.

Decyzje już są

Bydgoski i toruński oddział ZUS przyznał już 9171 świadczeń uzupełniających, zaś w 559 przypadków odmówiono prawa do świadczenia. Główne powody odmowy to przekroczenie kryterium 1600zł  i orzeczono brak niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przypomnijmy, świadczenie 500+ dla niesamodzielnych jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Przekroczenie tego kryterium dochodowego to jedna z najczęstszych przyczyn wydania decyzji odmawiającej świadczenia -wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie zawsze będzie to 500zł

Nie zawsze świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł. W takiej maksymalnej wysokości świadczenie otrzyma osoba, która poza spełnieniem innych warunków przewidzianymi w przepisach, spełni także kryterium dochodowe, tzn. łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które otrzymuje, nie może przekraczać 1600 zł. Na przykład: osoba, która ma emeryturę w wysokości 1300 zł brutto, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300 zł.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS.

Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia do wniosku będą musiały dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie musisz płacić za wydanie zaświadczenie o stanie zdrowia

– Jeśli mamy trudności w pozyskaniu od lekarzy takiego zaświadczenia, ZUS przyjmie wniosek bez tego dokumentu. Poprosimy osobę składającą wniosek o wypełnienie dodatkowego formularza OL-9A (informacji o miejscach leczenia). Na podstawie tych informacji ZUS we własnym zakresie pozyska dokumentacje medyczną niezbędną do wydania orzeczenia, ale należy liczyć się wówczas z możliwym wydłużeniem terminu realizacji wniosku – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego