Poseł Łukasz Schreiber z wizytą w Szubinie

W ratuszu Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski spotkał się z Posłem na Sejm Łukaszem Schreiber oraz Burmistrzem Nakła nad Notecią Sławomirem Napierałą. Na spotkaniu poruszono szereg kluczowych dla rozwoju Gminy Szubin tematów. Rozmawiano m.in. o trybie pozyskiwania przez inwestorów gruntów na obszarze inwestycyjnym w Kowalewie. Poruszono kwestię możliwości pomocy finansowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Zamościu, Kołaczkowie i Rynarzewie. To ważne inwestycje wycenione na ponad 30 mln zł i bez wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych niezwykle trudne do realizacji. Omówiono plany budowy drogi ekspresowej S5 po wycofaniu się z prac jednego z wykonawców, skalę suszy w regionie oraz możliwości dalszej współpracy, w tym dotyczącej wsparcia finansowego na przebudowę dróg gminnych.

Natalia Jaroszewska – UM Szubin