Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Nakielskim Ośrodku Kultury

Dzisiaj, 10 września 2019 roku, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy pn. „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego w aspekcie ustanowienia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000”. Przybyłych członków Rady i zaproszonych gości powitał burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Maria Dombrowicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  Grzegorz Smytry – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Adam Szumlas – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Elżbieta Bielińska – dyrektor Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Paweł Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Piotr Kalamon – zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią. Uczestników spotkania wprowadzono w zagadnienie pt. „Założenia i planowania, realizacja projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001”, które przedstawił Robert Szymański. O utrzymaniu drożności Noteci w kontekście międzynarodowej drogi wodnej E-70 – Kanał Bydgoski, mówił Grzegorz Smytry. Posiedzeniu przewodniczyła Maria Dombrowicz.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Monika Oleś