Postępy w budowie liszkowskiej oczyszczalni

6 maja 2019 roku zainicjowano prace modernizacyjne oczyszczalni w Liszkowie. Dokonano montażu ścian oporowych – larsenów. Następnie rozpoczęto wykopy w miejscu planowanego montażu zbiornika SBR. Realizacja projektu zakłada przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszkowo, budowę kolektora ścieków sanitarnych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Liszkowo oraz modernizację sieci kanalizacyjnej we wsi Witrogoszcz- Osada.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 299 105,43 złotych z czego kwota dofinansowania opiewa na sumę 4 245 265,55 złotych.

Od 19 lipca 2019 roku w dalszym ciągu prowadzone są prace przy budowie zbiornika SBR. Po wykonaniu zbrojeń i montażu szalunków zalano betonem ściany zbiornika. W tym samym czasie rozpoczęto także prace związane z budową hali kompostowni. Po wyschnięciu zalanego betonu Wykonawca przystąpił do demontażu szalunków i zagęszczenia gruntem wykopu wokół zbiornika SBR. Następnym etapem będzie przygotowanie zbrojeń i szalunków do wylania nadziemnej części ścian zbiornika SBR.

Jakub Jagodziński