Potulice: 15 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

264
Każdego roku na całym świecie w zdarzeniach drogowych ginie ponad milion osób, a ponad 50 milionów doznaje trwałego kalectwa. Za każdym takim zdarzeniem kryje się dramat osób poszkodowanych, a także ich rodzin. Dotyka on również sprawców wypadków i ich najbliższych. Obchodzony 15 listopada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ma skłaniać do refleksji wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Skąd taka inicjatywa

Udział w zdarzeniach drogowych jest traumatycznym przeżyciem, pozostawiającym długotrwałe konsekwencje nie tylko w postaci kalectwa, ale także urazów psychicznych u ofiar. Pod koniec lat osiemdziesiątych organizacje międzynarodowe zaczęły zwracać uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę ofiar wypadków, jak i na tragiczne ich skutki. Powstała idea publicznego wyrażenia pamięci o ofiarach wypadków drogowych, by zwrócić w ten sposób uwagę całego świata i przypomnieć, że wszyscy, jako uczestnicy ruchu drogowego i w szerszym ujęciu – systemu transportowego jesteśmy współodpowiedzialni za ofiary zdarzeń drogowych. Pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W Polsce od wielu lat Dzień Pamięci obchodzony jest w Zabawie koło Tarnowa, przy jedynym w Polsce pomniku ofiar wypadków drogowych „Przejście”. W ramach obchodów, co roku ma miejsce m.in. zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków czy posadzenie drzewa pamięci, spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty terapeutyczne i programy edukacyjne oraz seminaria naukowe. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce do obchodów tego Dnia można przyłączyć się on-line.

Praca ze sprawcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Służba Więzienna w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną i terapeutyczną wobec osób pozbawionych wolności. W ramach indywidualnego kontaktu oraz zajęć grupowych ze specjalistami – wychowawcą, psychologiem, terapeutą – osadzony ma szansę dostrzec oraz przepracować konsekwencje (w tym własne emocje) swoich zachowań, poszukać przyczyn podejmowanych decyzji i podjąć pracę nad własnymi deficytami oraz wziąć odpowiedzialność za swój czyn. Nie bez przyczyny wśród wymienionych specjalistów pojawili się terapeuci do spraw uzależnień, bardzo często u sprawców przestępstw w ruchu drogowym występuje problem uzależnienia lub nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, pod wpływem, których byli w chwili wypadku.

Zajęcia psychokorekcyjne dla tzw. nietrzeźwych kierowców 

W Zakładzie Karnym w Potulicach cyklicznie prowadzone są zajęcia grupowe opracowane na podstawie programu psychokorekcyjnego dla skazanych z art. 178a Kodeksu karnego HIOB (Human Interest of Behaviour) opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród oferty z tego obszaru prowadzone są programy resocjalizacji pn. „Wyhamuj w porę”, „ASD-D-WUNDER-BAUM” oraz „Trzeźwy kierowca”. Zajęcia skierowane są dla kierowców odbywających karę więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Zajęcia te mają działanie prewencyjne. Ich celem jest m.in. przełamywanie powszechnych w społeczeństwie mitów i stereotypów na temat jazdy po alkoholu, wyposażenie uczestników w wiedzę o wpływie środków psychoaktywnych na kondycję psychofizyczną kierowców, identyfikację wzorców spożywania alkoholu i tendencji do zachowań ryzykownych (autodiagnoza), usprawnienie asertywności, samokontroli, poczucia odpowiedzialności oraz umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, jak również opanowania normy społecznej „Piłeś – nie jedź”.

Odpowiedzialność i wyobraźnia ponad wszystko

Pamiętajmy korzystając z drogi, niezależnie od tego czy kierujemy pojazdem, przemieszczamy się za pomocą roweru czy motoru, bądź jesteśmy pieszymi, że to od naszego zachowania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, szacunku do innych uczestników ruchu drogowego oraz finalnie podjętych decyzji, zależy bezpieczeństwo, życie i zdrowie nasze i innych osób.

tekst: kpt. Agnieszka Lewandowska
zdjęcia\grafika: st.szer. Aleksandra Gnat, ppor. Justyna Sejdowska