Potulice: Dzień tradycji Służby Więziennej

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. Pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, lecz także przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania. Dziś po raz pierwszy na podstawie Ustawy o Służbie Więziennej obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Więziennictwo w niepodległej Polsce

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918r., tak jak w pozostałych dziedzinach funkcjonowania państwa, tak w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz organizacji więzień, obowiązywało w Polsce pięć różnych porządków prawnych, pozostałych po państwach zaborczych: prawo niemieckie, austriackie, rosyjskie, prawo byłego Królestwa Polskiego i prawo węgierskie. Tworzenie jednego, spójnego systemu więziennictwa było stopniowe i trwało do roku 1922. Kadrę więzienną rekrutowano przede wszystkim spośród Polaków dotychczas pracujących w więziennictwie oraz wysłużonych wojskowych.

Historia i tradycja

8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej. Straży, której dumną spadkobierczynią i kontynuatorką jest obecna Służba Więzienna, pielęgnująca swoją historię i tradycję. Podpisane dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych” były jednymi z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Nadmienić należy, iż SW była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach. Już w pierwszych przepisach jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach”.

Z kart historii

Misja Służby Więziennej

Misją Służby Więziennej jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych. W jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu służbę pełni 2500 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy codziennie prowadzą oddziaływania wobec 7 tyś. osadzonych w 9 jednostkach organizacyjnych i podległych im oddziałach zewnętrznych.

Teraźniejszość Służby Więziennej

Aktualnie polska Służba Więzienna funkcjonuje na podstawie Ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010r. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, któremu podlega 11 Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej. W Polsce  służbę pełni prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie ochraniają społeczeństwo przed ponad 70 tysiącami osób przebywających w więzieniach.

Nabór

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłosił procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów do służby w naszej formacji.  Szczegóły: tutaj.

 

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber/www.sw.gov.pl

Zdjęcia: archiwum SW