Potulice: Kilka słów o…. dziale kwatermistrzowskim

Kto zajmuje się utrzymaniem obiektów na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, inwestycjami i zamówieniami publicznymi? Kto zaopatruje jednostkę w energię, ciepło i wodę? Kto realizuje świadczenia mundurowe dla funkcjonariuszy? Kto kupuje większość materiałów oraz urządzeń niezbędnych do optymalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych? Kto nadzoruje przygotowanie posiłków dla osadzonych? To właśnie funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego pełniąc służbę zajmują się tymi wszystkimi elementami. To bardzo ważny dział w strukturze jednostki penitencjarnej.

Sprawne działanie

Zakład Karny to instytucja mająca zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności w odpowiednich warunkach bytowych, ale jest to również miejsce pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz osadzonym odpowiednie warunki bytowe, w szczególności odpowiednie wyżywienie, odzież, pomieszczenia, potrzebny jest sprawny zespół osób, potrafiący szybko i zdecydowanie podejmować działanie. Osób, które potrafią współpracować ze sobą, rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. Osób odpowiedzialnych i charakteryzujących się empatią, ponieważ praca każdej z nich wpływa na zadania innych. Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego nie mogą odkładać niczego na później. Wszystkie wykonywane przez nich obowiązki są pilne i wymagają zdyscyplinowania. W skład działu kwatermistrzowskiego w potulickiej jednostce wchodzi 30 funkcjonariuszy.

Służba żywnościowa

Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego codziennie nadzorują przygotowanie osadzonym posiłku. Wszystko zależy od ilości osadzonych w danej jednostce – w Zakładzie Karnym w Potulicach, której pojemność przekracza tysiąc miejsc – nie są to małe ilości. Codziennie nadzorują gotowanie m.in. 600 l zupy, 300 kg ziemniaków, 1500 l napoju, 100 kg kasz i ryżu, przygotowanie po 1200 porcji śniadaniowych i kolacyjnych. Przyjmują tony towaru do magazynów, czuwając nad właściwą jakością.

Warunki sanitarne

Funkcjonariusze tego działu dbają także o właściwe warunki sanitarne osadzonych poprzez zabezpieczenie dla każdego z nich środków higieny osobistej i pomieszczeń. Co miesiąc funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego w potulickiej jednostce wydają osadzonym około 2000 szt. maszynek do golenia, około 1000 szt. kremów do golenia, pasty do zębów, około 1300 szt. mydła i wiele innych środków higienicznych.

Dodatkowe umiejętności

Ponadto dział kwatermistrzowski to osoby posiadające umiejętności budowlane, elektryczne, stolarskie, dekarskie. Wykorzystując swoje umiejętności nadzorują odnawianie cel mieszkalnych oraz innych pomieszczeń. Nadzorują także tworzenie mebli, naprawiajnie uszkodzonych sprzętów. Czuwają na realizacją ważnych inwestycji budowlanych, których w Zakładzie Karnym ciągle przybywa. Obecnie nadzorują inwestycję polegającą na termomodernizacji Zakładu Karnego w Potulicach, z jednoczesnym czuwaniem nad realizacją wszystkich próśb osadzonych, których codziennie otrzymują w granicach od 100-150.

Transporty

Nie możemy zapomnieć również o funkcjonariuszach ze służby transportowej, którzy w skupieniu i z zachowaniem szczególnej ostrożności, bezpiecznie przewożą osadzonych do innych zakładów karnych i aresztów śledczych. Przemierzają cały kraj, często spędzając wiele godzin poza domem.

Przepisy prawa z innych obszarów

Funkcjonariusze tego działu wykazują się także znajomością przepisów prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansowych, budowlanych, energetycznych, transportowych i wielu innych aktów prawnych zapewniąc ciągłość i poprawność funkcjonowania jednostki.

Życzymy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym działu kwatermistrzowskiego dalszego zapału do pracy i dziękujemy za dotychczasową służbę.

tekst: por. Agata Zmarlik-Kufel

zdjęcia: por. Agata Zmarlik-Kufel, chor. Justyna Sejdowska