Potulice: Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej (1)

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej 

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

III ZAKŁAD KARNY W POTULICACH,

  1. Al. Parkowa 1, 89-120 Potulic
  1. młodszy instruktor działu techniki i łączności – 1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe (tytuł licencjata lub równorzędny). Preferowane wykształcenie w kierunku łączność, elektronika, informatyka. Wiedza w zakresie montażu i eksplantacji systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, znajomość systemów CCTV.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł;

  1. młodszy psycholog działu penitencjarnego – 1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika, socjologia, kryminalistyka oraz prawo;

Wynagrodzenie brutto 4420  zł;

  1. młodszy referent – młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego – 1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.Wymagane wykształcenie min. średnie.

Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu:  sieci i urządzeń elektrycznych, procesu budowlanego lub z zakresy instalacji sieci i urządzeń sanitarnych.

Wynagrodzenie brutto  3.703 zł – 3956 zł;

  1. młodszy referent – młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego – 1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wykształcenie min. średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone przeszkolenie z zakresu gastronomii.

Wynagrodzenie brutto  3.703 zł – 3956 zł;

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.

OFERUJEMY:

– stałą pracę,

– pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

– wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

– wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
uposażenia,

– raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie,

– nagrody uznaniowe,

– nagrody jubileuszowe,

– dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

– dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania
lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ do 15.10.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342.

mjr Katarzyna Kopiszka Kierownik Działu Kadr