Potulice: Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej (2)

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej 

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

VI ZAKŁAD KARNY W POTULICACH,

  1. Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice
  1. młodszy(a) pielęgniarz(ka)/młodszy(a) ratownik medyczny Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 2 etaty,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł

2. strażnik działu ochrony – 20 etatów

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 3703 zł

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.

OFERUJEMY:

– stałą pracę,

– pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

– wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

– wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
uposażenia,

– raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie,

– nagrody uznaniowe,

– nagrody jubileuszowe,

– dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

– dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania
lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ do 30.11.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342.

mjr Katarzyna Kopiszka Kierownik Działu Kadr